New test shooting!

MODEL Nastia & Anton & Andrei
Ph Mikhail Chubun